Ιωάννης Πούλιος


Είμαι σύμβουλος διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς.

Σπούδασα ιστορία και αρχαιολογία στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Βερολίνου και Μπίρμινγχαμ. Εκπόνησα διδακτορική διατριβή στον τομέα της διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς στο University College London (UCL).  Συγχρόνως, παρακολούθησα μεταπτυχιακά μαθήματα στρατηγικής και διοίκησης επιχειρήσεων στο London Business School (LBS).

Συνεργάζομαι με το διεθνή πολιτιστικό οργανισμό ICCROM με στόχο το σχεδιασμό ενός νέου διεθνούς μοντέλου διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς το οποίο προωθεί την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συνεργάζομαι, επίσης, με ελληνικούς πολιτιστικούς οργανισμούς στο πλαίσιο της διαφύλαξης της πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς και της προβολής και αξιοποίησής της με στόχο την κοινωνική και τουριστική-οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Διδάσκω, ως μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών). Ακόμη, διδάσκω στο ετήσιο Περιφερειακό Θερινό Σχολείο για την «Ανανεώσιμη Ενέργεια και Διακυβέρνηση Ενεργειακής Επάρκειας» της UNESCO (Γραφείου Βενετίας) θέματα σχετικά με την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε σχέση με το πολιτισμικό περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.

Είμαι μέλος του «Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Χώρων» (ICOMOS) και του «Διαζώματος» (Σωματείου με σκοπό τη διάσωση και επανάχρηση των αρχαίων θεάτρων  μέσω της ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών). Επίσης, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Υποτρόφων του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη.